top of page

Avís legal

Identitat del responsable: PIK-NIK FRIENDS CB i PIK-NIK FAMILY CB

 

PIK-NIK FRIENDS CB:

Domicili social: Avda Jaume I 309, Terrassa.

Telèfon:651.61.41.03

Correu electrònic: hola@pik-nik.net

PIK-NIK FAMILY CB:

Domicili social: C/ Francesc Oller 73. local, Terrassa.

Telèfon: 651.61.41.03

Correu electrònic: hola@pik-nik.net

 

PIK-NIK FRIENDS CB i PIK-NIK FAMILY CB en endavant PIK-NIK, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Accés i ús de la pàgina web

 

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, PIK-NIK informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació sobre PIK-NIK. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a PIK-NIK o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a PIK-NIK qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

PIK-NIK es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, PIK-NIK no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a PIK-NIK en aquest sentit.

 

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de PIK-NIK per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que PIK-NIK posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per PIK-NIK com a informació pròpia o, si escau, de tercers.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, PIK-NIK garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

 

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de PIK-NIK poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PIK-NIK.

En compliment del que es disposa en l’art.  11 i 16 de la LSSICE, PIK-NIK es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.

 

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PIK-NIK o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

PIK-NIK no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de PIK-NIK de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

PIK-NIK no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

 

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu  els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de PIK-NIK o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de  PIK-NIK o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a hola@pik-nik.net. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

 

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

PIK-NIK es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. Així mateix, PIK-NIK es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris y PIK-NIK es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

 

Política de Privacitat
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable del tractament

PIK-NIK FRIENDS CB i PIK-NIK FAMILY CB en endavant, PIK-NIK

Finalitat

 • Prestació del servei contractat

 • Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web

 

Legitimació

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim.

 

Destinataris

Les seves dades seran tractades exclusivament per PIK-NIK, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

 

Conservació de les dades

Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (www.agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat: PIK-NIK FRIENDS CB i PIK-NIK FAMILY CB

PIK-NIK FRIENDS CB:

NIF/CIF:E66916362

 

PIK-NIK FAMILY CB:

NIF/CIF:E66916446

 

Direcció postal: Avda Jaume I, 309 local. Terrassa.

Telèfon: 651.61.41.03

Correu electrònic: hola@pik-nik.net

Amb quina finalitat tractem les seves dades? 

 • Prestació del servei contractat

 • Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web

 

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • Relació contractual entre PIK-NIK i l’usuari al moment de l’execució del servei contractat, basada en l’interès legítim

 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

 

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per PIK-NIK amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat entre PIK-NIK i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;

 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;

 • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;

 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Descarregui tots els models d’exercici de drets aquí.

 

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

hola@pik-nik.net

Política de Cookies

Ús de cookies per pik-nik.net.

Les cookies són petits arxius de text que són creats en el seu ordinador per les pàgines web que visita.

El seu ús és comú i freqüent a la web ja que permet a les pàgina funcionar, o funcionar de manera més eficient. Un exemple d'ús de cookie és un carret de la compra, que permet afegir productes al mateix i finalitzar la comanda en el moment que vostè desitgi.

El site pik-nik.net utilitza cookies amb les finalitzades que es llisten a continuació:

 • Cookies pròpies de pik-nik.net, completament anònimes, utilitzades per millorar l'ús del lloc web.

 • Cookies de Google Analytics utilitzades per mesurar el comportament de l'usuari al lloc web.

 • Cookies de Google Ads utilitzades per mesurar el comportament de l'usuari en relació a la publicitat de tipus doble clic.

Pràcticament tots els navegadors web permeten establir les cookies que s'accepten a través de les opcions de configuració. Per saber més sobre les cookies, incloent com veure les cookies que s'han creat al seu ordinador, com gestionar-les i esborrar-les visiti www.allaboutcookies.org (en anglès)

Si desitja deixar de ser seguit per Google Analytics visiti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Barra_colores_edited.jpg
bottom of page